Conversation Between averagejoseph and zingpost062016

1 Visitor Messages

  1. Khi Apple không còn khép cửa
    Apple công bố mở cửa hàng loạt các nền tảng của mình như Siri, Maps hay iMessage. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi lớn đối với táo khuyết.

    Xem them: http://news.zing.vn/khi-apple-khong-...ost657717.html
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1